หน้าหลัก
   วิสัยทัศน
  ผู้บังคับบัญชา
  สถานภาพกำลังพล 
  หน้าที่เวรยาม 
   กระดานสนทนา
   
WebLink
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
สถานีตำรวจทางด่วน
ตำรวจภูธรภาค 1
ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9
กองบัญชาการสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวณชายแดน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองบัญชาการตำรวจ
ปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานจเรตำรวจ
สำนักงานวิทยาการตำรวจ
สำนักงานแพทย์ใหญ่
กองบัญชาการศึกษา
 
 
 
 

ประวัติสถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม ก่อสร้างเมื่อปี 2526 ตั้งอยู่เลขที่ 74 ถนนสายคันคลอง ลพบุรี-อยุธยา ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี บนเนื้อที่วัดวิหารขาวโดยทำสัญญาเช่าในเนื้อที่ 602 ตารางวา ตัวอาคารเป็นไม้ชั้นเดียว สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านกุ่ม เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อตรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ห่างจากตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือโดยรถยนต์สายพหลโยธิน ระยะทางประมาณ 141.13 กิโลเมตร และทางรถไฟสายเหนือ ระยะห่างประมาณ 133 กิโลเมตร


ข่าวสาร/กิจกรรรมของข้าราชการตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม

ข้าราชการตำรวจ สภ.บ้านกุ่ม ฝึกยุทธวิธีตำรวจในทุก ๆ วันศุกร์
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการออกไปปฏิบัติหน้าที่

 

News ข่าวด่วนประจำวัน
 
   
สถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0-3645-1011 Fax. 0-3645-1011 Admin Login
E-mail : [email protected]
 
   

หัวหน้าหน่วยงาน

พ.ต.ท.โสภณ มุ้ยจั่น
สว.สภ.บ้านกุ่ม
รายงานคดีอาญา 5 กลุ่ม

หน่วยงานในสังกัด
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

ข่าวสารบน WEBSITE

ค้นหาข้อมูลทั่วโลก