สถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม
พ.ต.ท.จิรวัฒน์ ภาตินทุ
สว.สภ.บ้านกุ่ม
หน้าหลัก
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
กต.ตร.สภ.บ้านกุ่ม
วิสัยทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กก.สภ.ภ.จว.ลพบุรี
สภ.โคกเจริญ
สภ.โคกตูม
สภ.โคกสำโรง
สภ.ชัยบาดาล
สภ.โคกสลุง
สภ.ท่าโขลง
สภ.ท่าวุ้ง
สภ.ท่าหลวง
สภ.ท่าหิน
สภ.บ้านข่อย
สภ.บ้านเบิก
สภ.บ้านหมี
สภ.พัฒนานิคม
สภ.เพนียด
สภ.ม่วงค่อม
สภ.มะนาวหวาน
สภ.เมืองลพบุรี
สภ.ลำสนธิ
สภ.สระโบสถ์
สภ.หนองม่วง
 
ร.ต.อ.สุชาติ ดาวลอยพร้อมด้วย
ข้าราชการตำรวจสภ.บ้านกุ่ม
ร่วมกันวางพานพุ่มถวายพระพร
ชัยมงคลสมเด็จพระางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
พ.ต.ท.จิรวัฒน์ ภาตินทุสว.สภ.บ้านกุ่ม
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสภ.บ้านกุ่ม
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุด
เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ  
พ.ต.ท.จิรวัฒน์ ภาตินทุ พร้อมด้วยช้าราการตำรวจ
สภ.บ้านกุ่ม ได้ร่วมกันทำ
จิตอาสา ทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณวัดโบวถ์โพธิ์ลอย
   
พ.ต.ท.จินวัฒน์ ภาตินทุ สว.สภ.
บ้านกุ่ม พร้อมข้าราชการตำรวจ
กล่าวคำปฏิญาณและเข้าแถว
เคราพธงชาติ